کالای ساختمانی

طراحی و اجرای کف، دیوار، شومینه و دیگر قسمت‌های ساختمان با استفاده از سنگ هاى آنتولینى و صفحات فوق فشرده از دیگر خدمات ارایه شده توسط شرکت آوانداد می‌باشد. در این قسمت طراحان متبحر این شرکت با علم به معیارهای زیبایی شناسی، نحوه ی همنشینی و خصوصیات شیمیایی و فیزیکى محصولات ساختمانى، مطابق با نظر کارفرما براى پروژه ى مورد نظر طراحى کرده، سپس در صورت تایید کارفرما کادری آموزش دیده توسط کارشناسان ایتالیایی و اسپانیایی وظیفه ی اجرای طرح‌های پیشنهادی را بر عهده می‌گیرد.